REPARTIMENT DE PERDIUS 2019

18/02/19

Model de sol·licitud que podeu usar els que esteu interessats en rebre perdius roges o xerres per a repoblar la vostra àrea privada de caça.

Us recordem, que totes les entitats que vulgueu repoblar, heu de disposar de la infraestructura necessària per a l’ aclimatació de les perdius. Els voladers i/o gàbies d’ aclimatació serveixen perfectament.

També informem  que en cap supòsit, es permetrà la comercialització d’ aquestes perdius, ni el seu trasllat posterior a altres granges, ni el seu alliberament. En conseqüència, només està permesa la repoblació durant l’ època de veda fins un mes abans de l’ inici del període hàbil de caça, dins de l’ àrea privada de caça, degudament autoritzada per a l’ administració.

En cas d’ estar interessats en realitzar repoblacions amb aquestes perdius, l’ haureu de sol·licitar a la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça abans del 31 de març de 2019, mitjançant el model adjunt.

Recalquem que aquelles entitats que hagin estat avisades per recollir les perdius i no vinguin a buscar-les, perdran tots els seus drets sobre la seva adquisició.

Finalment recordar que només serà aprovades les sol·licituds d’ aquelles entitats que estiguin al corrent de pagament i tinguin 12 federatives com a mínim.

 

Salutacions.

Ramon Mayench Cots - SECRETARI TÈCNIC R.T. DE LLEIDA DE LA F.C.C.

C/. Ramon Soldevila, 7 altell 25002 Lleida T. 973279344    www.fclleida.cat

Share this
Go to top