PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE CONTAGI DEL COVID-19 A LES BATUDES DE CAÇA

03/09/20

 

  • Les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s’han de fer en llocs oberts, no més de 10 persones (si en són més, hauran d’habilitar-se diferents zones) i els caçadors han de mantenir en tot moment la distància entre ells i dur mascareta.

 

  • L’entitat organitzadora haurà de disposar de mascaretes per si algun dels participants no en disposa i gel hidroalcohòlic.

 

  • Els participants han de comunicar el dia abans la seva assistència, així com les persones que els acompanyin per poder distribuir els cotxes. També indicaran si tenen mobilitat reduïda, per poder acomodar-los amb comoditat.

 

  • La societat de caçadors no organitzarà ni esmorzars ni dinars. En el cas que alguna entitat ho vulgui fer (sempre per a menys de 10 persones), serà sota la seva responsabilitat.

 

  • En el cas d’abatre alguna peça, aquells que col·laborin en la seva recuperació hauran de dur mascareta.
Share this
Go to top