Novetats per participar als Campionats Autonòmics de Compak Sporting i Recorreguts de Caça

28/03/19
Als Campionats de Catalunya s'establirà la categoria dels participants en base a l'assolida 'any anterior i també considerant si han participat a tirades provincials, autonòmiques o estatals.
 
Des de la Fedecació Catalana de Caça s'informa que enguany, a petició de la gran majoria de tiradors esportistes de la FCC, s’establirà la categoria dels participants a les tirades oficials a Catalunya tenint com a referència la posició assolida a les tirades de l’any anterior i també considerant si han participat a tirades provincials, autonòmiques i/o estatals.
 
Els que hagin participat als Campionats d’Espanya mantindran la categoria que tinguin a nivell estatal tan de Compak Sporting com de Recorreguts de Caça.
 
 
Per alta banda, aprofitem per recordar que enguany, farem servir la mateixa nomenclatura que es va instaurar l’any passat als Campionats d’Espanya, que és la següent:
 
A més a més de la classificació per categories, hi ha una classificació per nivells A, B, C, Iniciats i Tir Adaptat.
  • A. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les esportistes que amb caràcter general tinguin un resultat igual o superior al 90%
  • B. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les esportistes que amb caràcter general tinguin un resultat igual o superior al 80% i inferior al 90%
  • C. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les esportistes que amb caràcter general tinguin un resultat inferior al 80%
 
Ascens de nivell:
Els/les esportistes ascendiran de nivell quan assoleixen els percentatges exigits.
 
Per aconseguir l’ascens de nivell es tindrà en compte el resulta de, al menys dos de les proves determinades per la RFEC per cada any.
 
S’ascendirà també amb un sol resultat, si en una de les proves determinades per la RFEC es supera un 85% pel nivell B, i un 95% pel nivell A.
 
Descens de nivell:
Una vegada assolit un nivell, aquest mai es perd per inactivitat dels/de les esportistes.
 
Només es descendeix de nivell quan no es superen els percentatges en, al menys dos proves de les determinades per la RFEC, que hauran de realitzar-se en la seva totalitat.
 
Els esportistes que abandonin per edat la categoria Junior, seran inclosos al nivell C per un any, podent, de forma voluntària i expressa, estar al nivell que els correspondria pels resultats de l’any anterior.
 
INICIATS. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les esportistes que participin per primera vegada a competicions nacionals. Aquest nivell només es pot mantenir un any.
 
TIR ADAPTAT. Estan inclosos en aquest nivell tots/es els/les esportistes que tinguin un grau de discapacitat per mobilitat reduïda i que anirà determinada per la RFEC, dividint-se en dos classes:
  • Assegut
  • De peu
 
Share this
Go to top