NOU PERIODE PER A LA CAÇA DE LA MITJA VEDA 2019-2020

12/08/19
Sr. Federat/a,
 
Us recordem que aquest any per primera vegada el període de la mitja veda s’ inicia el 22 d’ agost en lloc del tradicional dia 15 per l’ Assumpció de Maria.
El motiu d’ aquest canvi es que donades les darreres sentències condemnatòries a les comunitats autònomes de Madrid i de Castella – La Manxa el gobern de la Generalitat ha aplicat la directiva europea d’ aus (Directiva 2009/147/CE). És una normativa de l’ any 2009 i l’ article 7.4 diu que les aus no es poden caçar durant el seu període de reproducció i tampoc durant els períodes de migració prenupcial.
També la llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat que diu: les aus no es poden caçar quan estan en un estat de conservació desfavorable i tampoc si no hi ha informació científica suficient del seu estat de conservació.
Aquesta normativa ens obliga a comença a caçar després del 20 d’agost.
En el Consell de Caça de Catalunya la federació de caça de Lleida va aconseguir aprovar que el període de la mitja vida sigui del 22 d’agost al 15 de setembre. D’ aquesta forma no perdem dies de caça respecte la temporada de caça anterior.
 
Finalment recordar-vos que hi ha un limitació de 8 tórtores i 20 guatlles per caçador i dia.
 
Salutacions.
 
Ramon Mayench Cots - SECRETARI TÈCNIC R.T. DE LLEIDA DE LA F.C.C.
C/. Ramon Soldevila, 7 altell 25002 Lleida T. 973279344 www.fclleida.cat

 

Share this
Go to top