AMPLIACIO PERIODE DE CAÇA DEL CABIROL 2020

28/07/20

RESOLUCIÓ ARP/1835/2020, de 23 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de
maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les
vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.

Share this
Go to top