12 raons per federar-te!

20/07/20

12 raons per federar-te!

 

1. Vetllem pels drets dels caçadors catalans davant l'Administració pública, partits polítics, Consells de Caça, etc. I formem part i estem presents en lluites compartides a entitats de referència a nivell estatal, com ara la RFEC, Mutuasport, Fundación Artemisan, etc.

Recentment, hem aconseguit una millora en la interpretació jurídica de les sancions de caça i en la norma sobre tinença i ús dels gossos de caça.

 

Federa't! Junts, som més forts!

 

12 razones para federarte!

 

1. Velamos por los derechos de los cazadores catalanes ante la Administración Pública, partidos políticos, Consejos de Caza, etc. Y formamos parte y estamos presentes en luchas compartidas con entidades de referencia a nivel estatal, como la RFEC, Mutuasport, Fundación Artemisan, etc.

Recientemente, hemos mejorado la interpretación jurídica de las sanciones de caza y la norma sobre posesión y uso de perros de caza.

 

¡Fedérate! ¡Juntos, somos más fuertes!

 

És molt important donar força a aquesta campanya, així que agrairem que feu m’agrada i republiqueu les publicacions que anem fent al respecte.  

 

Hi haurà una vinyeta nova cada setmana i la reforçarem al llarg de tots els dies següents.

Share this
Go to top