Notícies

Orden INT/316/2020, de 2 de abril

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER CONVOCAR ELECCIONS 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, CELEBRADA EL DIA  21 DE FEBRER DE 2020

Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Pàgines

Go to top