Notícies

El Departament d'Agricultura notifica a la Federació Catalana de Caça com
s'actuarà en cas de sol·licituds d'actuacions per danys fins que s'acabi
l'Estat d'Alarma

Orden INT/316/2020, de 2 de abril

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER CONVOCAR ELECCIONS 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, CELEBRADA EL DIA  21 DE FEBRER DE 2020

Noves mesures extraordinàries dirigides al sector esportiu català per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Pàgines

Go to top