Notícies

Com ja coneixeu, el marc normatiu que afecta als clubs esportius, societats... ha variat als darrers temps d'una manera substancial.

Cens electorial provisional eleccions a la Presidència i Junta Directiva de la Representació Territorial de Caça

Acta primera reunió Junta Electoral

Documentació amb tota la informació relativa al calendari electoral i reglament eleccions

  • Convocatòria d'elecions a President i Junta Directiva de la Representació Territoria de Caça a Lleida
  • Fixació de la data de realització de l'acte electoral i temps de duració del mateix
    • Reglamente electoral
    • Calendari electoral
    • Procediment a seguir
    ...

La Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça celebrarà el divendres dia 12 de febrer (a les 19.30 hores en primera convocatòria i, en el seu cas, a les 20.00 hores del mateix dia en segona) la seva Junta General Ordinària per a tractar i presentar, entre altres punts...

Pàgines

Go to top