Notícies

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo

Comunicat en relació a la suspensió dels processos electorals

El Departament d'Agricultura notifica a la Federació Catalana de Caça com
s'actuarà en cas de sol·licituds d'actuacions per danys fins que s'acabi
l'Estat d'Alarma

Orden INT/316/2020, de 2 de abril

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA PER CONVOCAR ELECCIONS 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, CELEBRADA EL DIA  21 DE FEBRER DE 2020

Pàgines

Go to top